Flaggningsmeddelande i Comintelli AB

Report this content

Comintelli AB har erhållit information om att Richard Molvidson den 11 juni 2020 har sålt 71 438 aktier i Comintelli AB (publ). Molvidsons innehav innan transaktionen var 751 487 aktier (motsvarande 10,03 % av aktiekapital och röster) och uppgår efter transaktionen till 680 049 aktier, motsvarande 9,08 % av aktiekapital och röster.

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com
Comintelli AB
08-663 76 00
ir@comintelli.com

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Taggar: