Rättelse: Comintelli AB: Flaggningsmeddelande i Comintelli

Report this content

I ett tidigare flaggningsmeddelande som Comintelli publicerade idag, inkluderades inte innehavet och därför en rättelse på detta kommer ut nu.

Comintelli AB har erhållit information om att Gabriel Anderbjörk vid flera tillfällen sålt aktier i Comintelli AB (publ). Anderbjörks innehav efter avyttringarna uppges vara 290 000 aktier (motsvarande 3,9 % av aktiekapital och röster). Gabriel Anderbjörk hade innan avyttringen 5,14%,  motsvarande 384 986 aktier.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.