• news.cision.com/
  • Comintelli/
  • Teckningsperioden för Comintelli AB inleds inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Teckningsperioden för Comintelli AB inleds inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Idag, den 15 oktober 2018, inleds teckningsperioden i Comintelli AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 1 november 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget ca 6,9 MSEK. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligt avtalat om 3,5 MSEK, ca 50 % av nyemissionen.

”Comintelli har en prisbelönt mjukvaruplattform med fantastiska referenskunder, men vi har hittills investerat sparsamt i marknadsföring. Trots det har vi vuxit kraftigt de senaste åren och med vår nya molnbaserade och mer skalbara plattform bedömer vi att det finns en god potential till ytterligare tillväxt,” säger Jesper Martell, VD på Comintelli AB. ”Vår ambition är att öka marknadsinsatserna under kommande år och etablera oss som en ledande internationell aktör inom en snabbt växande bransch.”

OM COMINTELLI

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintelli's kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak.

Under 2015 genomförde Comintelli en större strategiförändring vilket resulterat i en molnbaserad affärsmodell med mer standardiserade och skalbara lösningar. Bolagets kunder kommer numera igång snabbare och enklare, vilket lagt grunden för en god tillväxt under de senaste åren. Under 2017 omsatte Comintelli cirka 20,6 MSEK med ett rörelseresultat på 3,5 MSEK och styrelsen ser en fortsatt god trend under 2018.

Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på 6,9 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Bolagets värdering i samband med nyemissionen är 44,8 MSEK pre-money.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:  15 oktober – 1 november 2018
Teckningskurs för aktie: 6,90 SEK
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier motsvarande 6 900 SEK.
Emissionsvolym:   Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Comintelli 6,9 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
Villkor för emissionen: Lägsta belopp för att fullfölja Nyemissionen är cirka 4,1 MSEK (motsvarande 60 procent av emissionsvolymen).
Antal aktier före emission: 6 490 000 aktier
Comintellis värdering:    Cirka 44,8 MSEK (pre-money)
Beräknad första dag för handel:  Den 19 november 2018 under kortnamnet COMINT
Teckningsförbindelser:  Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden vid full teckning.


MATERIAL OCH INFORMATION

Memorandumet kommer vid inledandet av teckningsperioden att finnas tillgängligt på:

Comintelli’s investerarsida: www.comintelli.com/ir

Spotlight Stock Market: www.spotlightstockmarket.com

Aktieinvest: https://www.aktieinvest.se/comintelli2018


INVESTERARTRÄFFAR – STOCKHOLM, GÖTEBORG & LUND

Comintelli AB kommer att presenteras för investerare vid följande tillfällen:


KONTAKT

För mer information om bolaget, vänligen kontakta:

För mer information om emissionen, vänligen kontakta:

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Teckningsperioden i Comintelli AB:s nyemission inleds nu inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 1 november oktober 2018.Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget ca 6,9 MSEK. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligt avtalat om 3,5 MSEK, ca 50 % av nyemissionen.
Twittra det här

Citat

Comintelli har en prisbelönt mjukvaruplattform med fantastiska referenskunder, men vi har hittills investerat sparsamt i marknadsföring. Trots det har vi vuxit kraftigt de senaste åren och med vår nya molnbaserade och mer skalbara plattform bedömer vi att det finns en god potential till ytterligare tillväxt,
Jesper Martell, VD, Cominteli