• news.cision.com/
  • COMMERCIOR/
  • Sjukvårdsdistributören Simonsen bolagiserar sin avancerade e-handelstjänst för B2B i Commercior AB och expanderar den ny

Sjukvårdsdistributören Simonsen bolagiserar sin avancerade e-handelstjänst för B2B i Commercior AB och expanderar den ny

Report this content

Sjukvårdsdistributören Simonsen bolagiserar sin avancerade e-handelstjänst för B2B i Commercior AB och expanderar den nya verksamheten mot nya produktområden Göteborg, den 12 oktober 2000 - Bureägda Simonsen Sverige AB bolagiserar sin avancerade e-handelstjänst för business-to-business och expanderar den nya verksamheten mot produktområden utanför de Simonsen hanterar idag. Bolagets nya namn är Commercior AB. Som steg två planeras en ägarspridning i bolaget, med målet att få in ytterligare två till tre ägare - såväl industriella som finansiella - utöver Bure Equity. Commerciors affärsidé är att erbjuda den mest heltäckande elektroniska handelsplattformen för papperslös och mätbart effektiv försörjning mellan köpande och säljande organisationer. Företaget erbjuder en handelstjänst som stödjer hela försörjningsprocessen inklusive logistik. Initialt vänder sig Commercior till hälso- och sjukvårdsmarknaden i Skandinavien. - Commercior får en flygande start. Vi har som division One-Stop eCom inom Simonsen haft möjlighet att bygga upp ett mycket verksamhetsnära och logistikanpassat e-handelssystem som svarar mot alla de högt uppställda krav som landsting och deras leverantörer har på funktionalitet, kapacitet och öppenhet, säger Hans Berggren, VD i Commercior. Commercior blir från start en av de ledande aktörerna inom utveckling och försäljning av en generisk e-handelsplattform, där både köpare och leverantörer kan handla helt elektroniskt i ett och samma system. Med sig från Simonsen har Commercior en e-handlad volym av Simonsen-produkter på 80 MSEK. Tecknade avtal finns redan på ytterligare volymer. Med Commerciors lösning skapas möjligheten för såväl köpare som leverantörer att via en tjänst få kontroll på informationsflödena i hela försörjningsprocessen. Bolagets handelssystem gör det möjligt att genomföra och ta emot beställningar i realtid mellan köparens användare eller köparens olika avropssystem och leverantörens affärssystem. Därmed kan köpare och leverantörer som väljer Commerciors tjänst, använda sig av ett system för all sin elektroniska handel. Vidare automatiserar systemet hela betalningsförloppet med elektronisk fakturering och matchning mot lagda avtalsvillkor och faktiska leveranser. Möjlighet finns också att integrera systemet med logistik och lagerhållning, vilket ytterligare effektiviserar såväl försäljnings- som inköpsprocesserna till förmån för både leverantörer och köpare. Målmarknaden för Commercior är kunder som representerar en tredjedel av inköpsvolymen inom den skandinaviska marknaden för hälso- och sjukvårdsprodukter. En inköpsvolym som uppgår till mer än 18 miljarder SEK. Commercior kommer också att fortsätta utveckla sitt koncept inom andra marknadssegment, för att etablera en position som det självklara verktyget för e-handel för såväl leverantörer som köpare. I ett andra steg planeras en ägarspridning i bolaget, med målet att få in två till tre ägare - såväl industriella som finansiella - i tillägg till Bure Equity. Commercior bedriver idag huvuddelen av sin verksamhet från sitt huvudkontor i Mölndal. Mölndal 2000-10-12 Commercior AB Simonsen Sverige AB För mer information, var vänlig kontakta: Hans Berggren, VD Commercior AB Ulf Jungberg, VD Simonsen Sverige AB Styrelseordförande Commercior AB +46 (0) 31-746 64 00 +46 (0) 40-30 27 54 +46 (0) 708-40 25 00 +46 (0) 705-12 79 00 hans.berggren@commercior.com ulf.jungberg@simonsen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01140/bit0002.pdf

Dokument & länkar