EnBW väljer Enercon för vindkraftparken Råmmarehemmet och söker driftklara vindparker för uppköp

Report this content

Vindkraftparken Råmmarehemmet i Tidaholm kommun skulle börja producera förnybar el nu i sommar. Men när den tänkte turbintillverkaren gick i konkurs förra året blev det tvärstopp för projektet. En ny upphandlingsprocess fick genomföras och först nu står det klart att nya turbiner kommer från en annan gigant inom vindkraften: Enercon. ”Det känns bra att bli klar med Råmmarehemmet,” säger VD:n Mads Miltersen. Nu är siktet inställt på förvärv av vindparker i drift. ”Vi vill växa fortare,” säger Miltersen.

Tillverkaren som skulle levererat turbiner till vindkraftparken Råmmarehemmet gick i konkurs förra året. Vindparken skulle tas i drift under sommaren 2019 men leverantörens konkurs gjorde en ny upphandlingsprocess nödvändig för att hitta en alternativ tillverkare. Råmmarehemmet var EnBW Sveriges första egna byggprojekt från ax till limpa sedan företaget etablerades för två år sedan 2018.

Enligt EnBW Sveriges vd Mads Miltersen kommer Råmmarehemmet att ge förnybar energi motsvarande 2000 eluppvärmda villor. ”Men det är klart, egentligen skulle vi vara klara om några veckor, inte först om ett år,” berättar han. ”Och för att vi får turbiner av en ny tillverkare, är det nödvändigt att ta bort de fundament som vi byggde förra året och sätta upp nya som passar Enercons vindkraftverk. Och detta arbete är vi igång med!”

"Vi vill öka tillväxttakten"

I juli 2018 förvärvade EnBW Sverige AB vindkraftsprojektet Råmmarehemmet. Platsen ligger på Hökensåsplatån mellan Varaplatån och Vättern ungefär 5 mil norr om Jönköping, vilket betyder priszon 3 för alla svenska energiexperter. Platsen har hittills använts för industriellt skogsbruk. Under 2019 byggdes tillfartsvägar och genomfördes fundamentarbeten för konstruktionen av tre vindkraftverk.

Mikael Månsson, ansvarig säljare på Enercon, säger: ”De turbiner som vi ska leverera till Råmmarehemmet är av typen E-138 EP3 med en effekt på 4,2 MW vardera. Navhöjden ligger på 111m över marken. Denna typ är optimal givet vindförhållandena på platsen och levereras med den senaste teknologin för begränsning av skuggor och ljud för närboende.”

Enligt avtalet kommer Enercon att sköta servicen för turbinerna i fem år. Efter det kommer EnBWs egna dotterbolag Connected Wind Services CWS att ta över servicen. Så kommenterar Mads Miltersen: ”Servicen blir en allt viktigare del i vindkraftdriftens ekonomi. Vi tycker att denna lösning är mycket positiv för båda parter.” 

Att skapa en vindkraftspark från ax till limpa är en av EnBWs kärnkompetenser. ”Det tar tid,” säger Mads Miltersen. ”Men vi vill öka tillväxten för vårt företag. Och det är därför vi håller utkik efter vindkraftsparker i drift som vi kan köpa.”

Niels Reise, Communication Works, niels.reise@communicationworks.eu, 076-1347179

Om EnBW 

Sedan 2016 har EnBW varit verksam på den skandinaviska marknaden genom sitt dotterbolag Connected Wind Services. Den tillverkaroberoende tjänsteleverantören CWS har sitt huvudsäte i Danmark och ett dotterbolag med serviceteam i Sverige. Med förvärvet av CWS har EnBW blivit en viktig aktör inom service, underhåll och reparation av vindkraftverk. CWS är också en viktig hörnsten i utvecklingen av EnBW Sveriges vindkraftsportfölj i Sverige.

 

Med över 21 000 anställda är EnBW en av de största energileverantörerna i Tyskland och Europa och försörjer cirka 5,5 miljoner kunder med el, gas och vatten samt energilösningar och energirelaterade tjänster. Till och med 2020 avser EnBW att utveckla förnybara energikällor till en av de viktigaste pelarna i sin verksamhet. Enbart i Tyskland ska bolaget driva landbaserad vindkraft med en total kapacitet på 1 000 MW till och med 2020. EnBW erbjuder tjänster över vindkraftens hela värdekedjan från planering till konstruktion, drift, underhåll och service.

 

EnBW planerar att investera över fem miljarder Euro i sin fortsatta expansion inom förnybar energi fram till 2025. Bolaget satsar också på selektiv internationalisering för att komplettera sin tyska kärnmarknad. Målmarknaderna för havsbaserad vindkraft omfattar bland andra Taiwan och USA. Inom landbaserad vindkraft är andra viktiga marknader förutom Sverige, Frankrike och Turkiet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill öka tillväxten för vårt företag. Och det är därför vi håller utkik efter vindkraftsparker i drift som vi kan köpa.
Mads Miltersen, vd EnBW Sverige
Servicen blir en allt viktigare del i vindkraftdriftens ekonomi.
Mads Miltersen, vd EnBW Sverige