Skydda och skapa värde ur enorma datamängder med molnanpassad lösning från Commvault

Commvault HyperScale är en molnanpassad lösning för datahantering och dataskydd som gör det enkelt att ersätta traditionell backup. Målet är att göra mer data tillgängligt så att det effektivt kan tas tillvara till nytta för verksamheten. Skalbarheten är i praktiken närmast obegränsad. HyperScale installeras antingen genom programvara eller som en körklar allt-i-ett-lösning från Commvault.

Nu lanseras Commvault HyperScale, en lösning som breddar företagets plattform för datahantering genom ett ännu starkare stöd för IT-miljöer som byggs genom hybridmoln. HyperScale gör det möjligt att på ett säkert sätt flytta data och applikationer mellan det publika molnet, privata moln och interna datacenter.

– Vi menar att Commvault HyperScale fyller en betydande lucka på marknaden och möter ett konkret behov hos många företag. Det är hög tid att ersätta äldre ineffektiv teknik och isolerade lagringsprodukter med en modern infrastruktur för datahantering som erbjuder samma flexibilitet och de kostnadsfördelar som vi förknippar med molnet, säger Rikard Lindkvist, Senior System Engineer på Commvault.

Scale-Out: En modern arkitektur för data
Commvault HyperScale svarar upp mot de växande kraven när det gäller att behandla företagets data som en resurs för digital transformation och affärsutveckling. Lösningen erbjuder en modern och enhetlig plattform för dataskydd och datahantering som möjliggör molnliknande funktioner även för organisationen som väljer IT-drift i egen regi.

Kraven på att organisationens data ska göras tillgänglig för att utveckla verksamheten ställs nu även på sekundär lagring, där Commvault uppskattar att 70 procent av alla datamängder finns. Det betyder i sin tur att företag behöver nya modernare alternativ för att lagra och hantera sina ständigt växande datamängder.

– Gårdagens arkitekturer för dataskydd duger helt enkelt inte för att klara de krav på snabb och effektiv åtkomst till information som organisationer i alla storlekar ställer idag. Commvault har en lång tradition av att skapa innovation som i god tid möter de ständigt skiftande och ökande kraven på dataskydd. Det är därför ingen överraskning att de med sitt HyperScale-erbjudande nu skakar om appliance-marknaden, säger Jason Buffington, analytiker vid ESG.

Commvault HyperScale Appliance är ett komplett, körklart infrastruktursystem av “allt-i-ett”-typ. Det omfattar hårdvara för servrar, lagring och nätverk tillsammans med programvara för virtualisering, backup och återställning, datahantering och dataanalys. En långt driven integration, tillsammans med att hela lösningen är förtestad och Commvaults effektiva support innebär att kunden sparar tid i alla faser, från upphandling och installation till daglig drift och systemunderhåll. Exempelvis slipper man tungt arbete med patchar och uppdateringar. Den inbyggda systemmiljön utnyttjar teknik från Red Hat för bland annat virtualisering och lagring.

Commvault HyperScale Appliance är en idealisk lösning bland annat för att skydda och hantera data i en utspridd organisation med flera kontor och datacenter på olika platser. I grundutförandet har HyperScale Appliance en tillgänglig lagringskapacitet från 32 till 80 terabyte. Tack vare “scale-out”-arkitekturen kan lösningen enkelt byggas ut till tiotals Petabyte. Genom Commvaults unika prismodell som bygger på abonnemang kan kunden få uppgraderingar av hårdvaran under avtalstiden.

Commvault HyperScale Software erbjuder motsvarande funktionalitet och samma unika infrastruktur som Appliance-systemet, fast i kombination med hårdvara som kunden väljer. Programvaran stödjer hårdvara från ett flertal ledande leverantörer, däribland Fujitsu, Cisco, Lenovo, HPE, Huawei och Dell-EMC. Driftsättning och kapacitetsplanering underlättas av att Commvault erbjuder förtestade och validerade konfigurationer genom en referensarkitektur.

HyperScale-lösningarna från Commvault erbjuder bland annat följande fördelar:

  • Enkla att driftsätta, hantera och uppgradera
  • Modulär uppbyggnad som gör det möjligt att växa i takt med verksamhetens behov. Kapacitet och prestanda kan byggas ut under drift.
  • Inbyggd feltolerans.
  • Hög tillgänglighet och katastrofsäkring genom Commvault Data Platform.
  • Kraftfulla funktioner för automation, orkestrering och självservice.
  • Effektiv support från Commvault med centraliserad patchhantering och aktiv systemövervakning.
  • Bättre totalekonomi jämfört med traditionella scale up-lösningar tack vare lägre inköpskostnad och effektivare drift.
  • Möjliggör konsolidering av system där fristående ”öar” med data försvinner.

För frågor och mer information, kontakta:
Rikard Lindkvist, Commvault, rlindkvist@commvault.com, 070-971 21 98

Om Commvault
Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Commvault är noterat på Nasdaq (CVLT). www.commvault.com.

Taggar:

Om oss

Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Commvault är noterat på Nasdaq (CVLT). www.commvault.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Commvault HyperScale fyller en betydande lucka på marknaden och möter ett konkret behov hos många företag. Det är hög tid att ersätta äldre ineffektiv teknik och isolerade lagringsprodukter med en modern infrastruktur för datahantering som erbjuder samma flexibilitet och de kostnadsfördelar som vi förknippar med molnet
Rikard Lindkvist, Senior System Engineer på Commvault.