Compactor återköper egna obligationer

Report this content

Compactor Fastigheter AB (publ) har återköpt egna obligationer över marknaden med förfall i september 2023 till ett sammanlagt nominellt belopp om 100 MSEK.

Återköpet gäller bolagets egna obligationer med utestående nominellt belopp om 1 000 MSEK med ISIN SE0013914629 som löper med en kupongränta om Stibor 3M + 2,50 procentenheter och har slutligt förfallodatum den 24 september 2023. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2023 kl 14:15.

Prenumerera

Dokument & länkar