Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida www.compactorfastigheter.se.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Informationen är sådan som Compactor Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2020 kl 10:00.

Taggar: