Alcadon och Compare-IT utökar sitt samarbete

Alcadon och Compare-IT har sedan tidigare ett distributionsavtal. Det norska dotterbolaget Alcadon AS har nu bekräftat att även den norska verksamheten kommer att återförsälja Smart Homeline. 

Alcadon är en ledande svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation i Norden och har ett antal av de större småhusbyggarna och lägenhetsutvecklarna som kunder. Alcadon och Compare-IT tecknade i mars 2018 ett distributionsavtal, som innebär att Alcadon återförsäljer Compare-IT:s produkter till sina kunder samt att man gör gemensamma leveranser till vissa projekt. Sen avtalet trädde i kraft har Compare-IT och Alcadon gjort gemensamma leveranser i Sverige till bl a Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen och BRF Landgången samt leveranser av Smart Homeline till styckehus.  

I samband med marknadsundersökningen som Compare-IT, med hjälp av beviljade internationaliseringscheckar, genomförde på den norska marknaden har relationen med Alcadons norska verksamhet utvecklats och Alcadon AS, Alcadons dotterbolag, har nu meddelat att även den norska verksamheten kommer att återförsälja Smart Homeline. Under genomförandet av marknadsundersökningen framkom ett stort intresse för denna typ av system från både fastighetsbolag och elinstallatörer och fortsatt bearbetning av dessa upparbetade kontakter kommer att ske av Alcadons AS säljkår med support från Compare-IT.  
 
Ett viktigt inledande arbete har varit att ta fram en för Norge anpassad central, då elsystemen skiljer sig åt avseende t ex antal personfelsbrytare som installeras.   

 

Kerstin Lindkvist Toms, VD Compare-IT kommenterar: 

“- Det är mycket glädjande att vi utvecklat relationen även med Alcadon AS, som ser stora möjligheter att utöka sitt erbjudande att innefatta även smarta hem. Norge har ett fortsatt stort behov av bostäder, teknikmognaden ökar och energiförbrukning är i fokus. Hittills har marknaden i Norge i princip bara erbjudit trådlösa produkter. Med en redan framtagen anpassad central för Norge är vi väl rustade och ser en unik möjlighet att komma in på en ny marknad med Smart Homeline.” 

Roy W Furulund, Daglig leder Alcadon AS kommenterar: 
“- Tillsammans med Compare-IT kan vi utveckla vårt erbjudande och hitta affärer som är svåra att skapa utan ett mer komplett erbjudande. Projekt inom lägenhetssegmentet är mycket intressant för oss och då krävs, förutom bra funktioner, även att installationen kan göras så effektiv som möjligt. Vi är väldigt glada att komma igång och vi planerar nu in en rad aktiviteter för att utbilda både oss själva internt, men också våra externa partners såsom t ex elinstallatörer, för att med affärsområdet DC-line närma oss både småhustillverkare och bostadsutvecklare.”  
 
För ytterligare information 
Kerstin Lindkvist Toms               Roy W Furulund 
VD Compare-IT Nordic AB        Daglig leder Alcadon AS 
Telefon 0733–19 06 30              Telefon +47 9067 7707 
E-mail kerstin@compare-it.se    E-mail roy@alcadon.no 
 
Om Alcadon 
Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken och det egna varumärket ECS, European Cabling Systems. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, byggföretag, systemintegratörer och nätägare. Alcadon har cirka 65 anställda och huvudkontor i Stockholm. 
Alcadon är etablerat med kontor och lager i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen och Mosjøen med dotterbolaget Alcadon AS för att kunna erbjuda kunderna snabba leveranser och hög tillgänglighet. Alcadon har även försäljningsrepresentanter i Helsingfors och Köpenhamn. Alcadon AB ingår i Alcadon Group AB som är listat på Nasdaq First North. För mer information se www.alcadon.se samt www.alcadon.no  
 
Om Compare-IT 
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se   
     
Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020.