B2C affären med Compare-IT:s digitala tjänster går nu via Klarna

Compare-IT har integrerat sin web shop med Klarnas betalsystem. Från och med idag kommer alla konsumenter som köper digitala tjänster i Compare-IT:s web shop att utföra betalningen via Klarna.

Kerstin Lindkvist Toms, VD, kommenterar:

- Detta är ett naturligt steg i och med introduktionen av den utvecklade affärsmodellen och möjliggör att enkelt kunna skala upp och automatisera försäljningen av våra digitala tjänster. Klarna har ett stort och flexibelt utbud av betalningsalternativ och vi ser denna integration som ett strategiskt vägval för framtiden.

Utvecklingsprojektet har genomförts tillsammans med Compare-IT:s strategiska partner Softhouse AB, som via sitt systerbolag Softhouse Invest investerat i Compare-IT.


För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-190 630

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Softhouse
Softhouse Consulting är ledande i Sverige inom agil mjukvaruutveckling. Vi bidrar till att digitalisera Sverige och utvecklar såväl människor, verksamheter som produkter. Samtidigt investerar systerföretaget Softhouse Invest i idéer och företag som ser värdet av en partner som skapar affärsnytta och som har ledartröjan när det gäller hantverket mjukvara. Tillsammans bildar de två systerföretagen Softhouse Nordic - en unik hybrid av investment- och mjukvaruhus. Bolaget startades 1996 och sysselsätter idag ca 300 medarbetare i Stockholm, Malmö, Karlskrona, Växjö, Helsingborg och Sarajevo. Bolaget är delägare i en handfull mycket spännande produkt- och tjänsteföretag – alla med mjukvara som en bärande del av verksamheten. Softhouse är ett privatägt icke noterat svenskt företag, som nu lyckats kombinera tillväxt och lönsamhet över 20 år i rad. För mer information se www.softhouse.se

Om Compare-IT
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Prenumerera

Dokument & länkar