Delårsrapport januari - mars 2021

Report this content

Hög digitaliseringstakt och stor efterfrågan utgör grund för tillväxt

På grund av att det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs perioden januari – mars 2021 med perioden februari – april 2020. Totala intäkter har ökat till 1 913 tkr jämfört med 1 241 tkr, trots att nettoomsättningen minskade från 1 161 tkr till 796 tkr.

EBITDA stärktes, -448 tkr för perioden januari – mars jämfört med -717 tkr februari – april 2020. Personalkostnader och avskrivningar har ökat, medan varulagret har mer än halverats. Under perioden har stora delar av bolagets eget lager, av ingående komponenter i Smart Homeline, sålts till elektroniktillverkaren för att gå in i produktionen. Detta beror på att bolaget beviljats omställningsstöd och bidrag för korttidspermitteringar till följd av pandemipåverkan. Korttidspermitteringsstödet gäller för hela kvartalet och uppgick till 285 tkr och omställningsstödet för jan – februari uppgick till 769 tkr.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Wästbygg projektet – tilläggsbeställning. Beställningen av Smart Homeline från Compare-IT utökades till ett värde av SEK 164 tkr till det unika bostadsprojektet på Brunnshög i Lund. Totalt ordervärdet på projektet uppgår därmed till 939 tkr.
 • Compare-IT och Srenity Solutions tecknade ett samarbets- och integrationsavtal. Tekniken utvärderas i en första fas i Heimstaden piloten.
 • Ny VD, Henrik Jarl tillträdde den 13 januari 2021. Henrik har stor kompetens från digitalisering och transformation av olika branscher.
 • Henrik Jarl tecknade fullt ut sitt optionsavtal om totalt 800 000 optioner. Priset per teckningsoption var 0,18 kronor med en strikekurs på 1,61 kr / aktie baserat på snittkurs på 1,08, allt enligt Black & Scholes modellen.
 • Bolaget ansökte och fick beviljat omställningsstöd för januari – februari 2021. Bolaget har också ansökt om och fått beviljat stöd för korttidspermittering för perioden januari – mars.
 • Fastighetssverige – Henrik Jarl intervjuades och berättade mer om digitalisering och smarta hem: https://www.fastighetssverige.se/artikel/smarta-hem-det-ar-nu-det-hander-38799
 

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Aqua Floating Group valde Smart Homeline som standard i sina sjövillor. Till en början gäller det 12 st arkitektritade sjövillor och det planeras för ytterligare 52 sjövillor i AquaVillage i Västervik.
 • På grund av signifikant brist på virke och därmed ökade materialkostnader för trähustillverkarna blir Smart Homeline tillval hos VästkustStugan AB. Compare-IT meddelar samtidigt att man utvecklar samarbetet med utökad marknadsföring samt utökad funktionalitet i erbjudandet.
 • Villabladet Sydväst publicerade ett reportage om Compare-IT och samarbetet med Västkuststugan, https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=70639.
 • Pilotprojektet med Heimstaden sattes igång och Compare-IT genomförde installationen i hyreslägenheterna.
 • En första order lades från Västerviks Elektriska på styrsystem till landfast bostadsprojekt, totalt ordervärde ca 130 tkr.
 • Fastighetsnytt och Stora Bostadsdagen valde att anlita Henrik Jarl som talare. Henrik talade om digitalisering och smarta hem. https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=70417.
 • Smart Homelines trådlösa erbjudande utökades med trådlösa rökdetektorer och läckagesensorer. Produkterna finns tillgängliga via webbshopen www.smarthomeline.se/shop/
 • Compare-IT sökte ytterligare utvecklingsresurs för att tillgodose marknadens efterfrågan på utökade funktioner och tjänster för effektiv fastighetsförvaltning.
 • Compare-IT tillfördes 5,25 miljoner kronor genom en övertecknad riktad nyemission av 2 999 998 aktier med kapitalstarka aktieägare som kan följa Bolaget i dess tillväxtresa

För komplett delårsrapport, se pdf

 

Denna information är sådan information som

Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Henrik Jarls försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021


 

Prenumerera