Leif Liljebrunn ökar sitt aktieinnehav

Report this content

Leif Liljebrunn med närstående har den 12 och 14 maj ökat innehavet med 98 294 aktier i Compare-IT där han är styrelseordförande. Den totala köpesumman uppgår till 182 492 kronor med ett genomsnittspris på 1,86 kronor per aktie.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB                                    

Telefon: 076 762 13 46                                         

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.