Ny större ägare i Compare-IT Nordic AB

Leif Liljebrunn, tidigare CEO på ZetaDisplay AB (publ), har ökat sitt ägande till totalt 880 010 aktier motsvarande 5,1 % i bolaget.

Sedan tidigare har han 210 010 aktier och har förvärvat ytterligare 500 000 aktier av Martin Strandqvist Holding AB och 170 000 aktier av Jimmy Björkman Holding AB. Leif är föreslagen som ny ordförande i bolaget till årsstämman den 26:e augusti 2020.Martin Strandqvist kommer under hösten att lämna sin anställning.

I samband med ovan transaktioner förvärvade Nudging Capital AB resterande aktier av Jimmy Björkman Holding, totalt 114 014 aktier. Efter förvärvet har Nudging Capital 2 334 730 aktier motsvarande 13,44 % av bolaget.

Priset som betalades per aktie var 0,75 kr.

 

För ytterligare information

Kerstin Lindkvist Toms                                                                      

VD Compare-IT Nordic AB                                                                

Telefon 0733–19 06 30                                                                      

E-mail kerstin@compare-it.se                                                       

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020.

Prenumerera