Om oss

Compare är ett kluster som består av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland. Vi är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. Vi fokuserar särskilt på digitala välfärdstjänster och hälsa genom DigitalWell Arena. En 10-årig satsning i syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster. Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi gör det tillsammans med offentlig sektor, akademin, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv. Läs mer på: https://www.compare.se eller https://digitalwellarena.se

Prenumerera