Compodium International AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2022

Report this content

Compodium International AB (publ) har idag publicerat sin delårsrapport: januari - mars för 2022 på sin hemsida.

- Vi kan se att vi har fortsatt att öka våra intäkter av SaaS-affären av egenutvecklad mjukvara mot jämförande kvartal 2021 med 41 %, säger Jón Grétar Guðjónsson

Nyckeltal första kvartalet​​​​​​​​​​​​​​

  • ​​​​​​​Nettoomsättningen uppgick till 9,8 MSEK (9,9).
  • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 1,1 MSEK till 3,8 MSEK (2,7).
  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 15,7 MSEK (14,9), en ökning med 5 %.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,7 MSEK (-2,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,2 MSEK (-3,9).
  • Det ökade negativa resultatet är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt för att bli en relevant aktör inom säker digital kommunikation, vilket inneburit kostnadsökningar.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 SEK respektive -0,80 SEK (-0,83 respektive -0,63).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 34 st (24), varav 8 st (6) konsulter.

Väsentliga händelser, första kvartalet 2022

Compodium vinner Ineras upphandling om videomötestjänst

I februari 2022 fick Compodium fortsatt förtroende att leverera videomötestjänsten Digitalt Möte som tillhandahålls av Inera till sina ägare som utgörs av regioner, kommuner och SKR. Affärsvärdet är 60 MSEK och avtalsperioden är tre år med option på ytterligare två år. Digitalt Möte är Vidicue under Ineras varumärke och är en krypterad videokommunikationslösning som uppfyller de säkerhetskrav som regioner och kommuner ställer på möten där känsliga personuppgifter hanteras. Genom att följa GDPR samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL) elimineras risken för att obehöriga personer felaktigt tar del av information.

För mer information

Lin Nordström

Investor Relations/CMO

lin.nordstrom@compodium.com

+46 8 24 12 00

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videomötestjäns, såväl som tjänster inom säkra meddelanden, digital signatur och visselblåsarfunktion. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. Redeye kan nås på certifiedadviser@redeye.se samt 08-121 57 690.

Prenumerera