Compodium Intl AB (publ) vinner Ineras upphandling om videomötestjänst till ett värde av 60 MSEK

Report this content

Compodium Intl AB (publ) vinner Ineras upphandling om videomötestjänst till ett värde av 60 MSEK

Compodium får fortsatt förtroende att leverera videmötestjänsten Digitalt Möte som tillhandahålls av Inera. Affärsvärdet är 60 miljoner kronor och avtalsperioden är tre år med option på ytterligare två år. Efter en avtalsspärr och en överklagan från en konkurrent är nu avtalet påskrivet.

Efter en grundlig urvalsprocess har Inera valt att fortsätta att utveckla sitt samarbete med Compodium för leverans av white label lösningen Digitalt Möte. I beslutet från Inera visar det att en avgörande faktor är att Compodium hanterar sin videomötestjänst helt i ett svenskt privat moln. Genom att hantera all data i ett svenskt moln uppfyller Compodium lagkravet att inte dela känsliga personuppgifter med tredje land vilket ej kan garanteras av företag som använder sig av amerikanska molntjänster.

Beslutet går helt i linje med slutsatserna som presenterades i eSam- rapporten som publicerades 18 november 2021. Rapporten är ett resultat av det initiativ där 10 myndigheter och ytterligare 200 referensorganisationer och statuerar att det finns lagliga alternativ för offentlig sektor och att de därför inte behöver röra sig i en rättslig gråzon. Rapporten hävdar att snarare tvärtom borde offentlig sektor föregå med gott exempel i synnerhet när det gäller risken att obehöriga kan få tillgång till skyddsvärd information och personuppgifter.

- Vi är mycket glada över att Inera väljer att ge oss ett ökat förtroende i att leverera vår säkra videomötestjänst till Sveriges regioner och kommuner. Den offentliga sektorn är i framkant när det gäller att säkerställa invånarnas känsliga personuppgifter och på så sätt följa GDPR. Vi hoppas nu att även näringslivet ska följa deras exempel och trygga deras kunders integritet och på så sätt uppfylla digitaliseringens fulla potential – säger Thorleif Jener, styrelseordförande på Compodium

Digitalt Möte är utvecklad av Compodium och är en krypterad videokommunikationslösning som uppfyller de säkerhetskrav som regioner och kommuner ställer på möten där känsliga personuppgifter hanteras. Genom att möta upp kraven att följa GDPR samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL) elimineras risken för att obehöriga personer tar del av fel information. Genom att erbjuda en säker digital kommunikationslösning skapas möjligheter att öka tillgängligheten av samhällskritiska tjänster inom offentlig sektor även på distans.

För mer information kontakta Compodiums CMO Lin Nordström: lin.nordstrom@compodium.com

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. Redeye kan nås på certifiedadviser@redeye.se samt 08-121 57 690.

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videomötestjäns, såväl som tjänster inom säkra meddelanden, digital signatur och visselblåsarfunktion. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.