Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Kvartalet juli-september 2021

 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 2,6 MSEK till 4,7 MSEK (2,1)
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 19,5 MSEK (4,7), en ökning med 315 procent jämfört med förgående år
 • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (7,6) vilket är en ökning med 26,4 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-1,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-2,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 SEK respektive -0,61 SEK (-0,57 respektive -0,38)*

Perioden januari-september 2021

 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 8,3 MSEK till 12,9 MSEK (4,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (28,9)
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,5 MSEK (-4,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,9 MSEK (-7,3). Det ökade negativa resultatet är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt för att ta position vilket har lett till kostnadsökningar
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,04 SEK respektive -1,96 SEK (-1,74 respektive -1,18)

VD har ordet

Ytterligare ett intensivt kvartal i Compodiums historia, där stort fokus har legat på bolagets notering på Nasdaq First North som skedde den 9:e november 2021. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att delta i Compodiums IPO och välkomna alla nya aktieägare. I och med IPO:n står Compodium väl rustade att ta sig an den stora potentialen som finns inom marknaden för säker digital kommunikation. Likviden kommer vi använda för värdeskapande aktiviteter främst inom produktutveckling och försäljning. Noteringen på Nasdaq First North är en viktig milstolpe på bolagets fortsatta tillväxtresa.

Det är mycket glädjande att omsättningen ökade med 26 procent under Q3 2021 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen på vår egenutvecklade mjukvara ökade med hela 127 procent jämfört med samma period förgående år. Samtidigt har bolaget haft ett ökat negativt resultat, vilket är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt.

I slutet av andra kvartalet förvärvade vi bolaget TDialog AB med ambitionen att skapa ett fundament av säker digital kommunikation. Genom förvärvet breddade Compodium vårt fäste inom den regulatoriska marknaden, och har i skrivande stund över hundra kommuner och regioner som användare i plattformen.

I början av oktober förvärvade vi inkråmet i techbolaget Xroom AB. Syftet med affären var att förstärka Compodiums verksamhet inom säker digital kommunikation där Compodium ser en stor efterfrågan.

Under första halvåret hade bolaget en stark tillväxt av de återkommande intäkterna, så kallat ARR (Annual Recurring Revenue) på bolagets egenutvecklade mjukvara. I tredje kvartalet är majoriteten av våra kunder på sommarsemester, vilket har resulterat i en blygsam tillväxt under kvartalet. Istället har vi internt lagt kraft på att sikta in oss på nya vertikaler, där vi kommer arbeta intensivt under fjärde kvartalet.

Det är tydligt att Covid-19 accelererade digitaliseringen. När restriktionerna nu lättar finns det kunder som flaggar för sannolik minskning av användning i sina abonnemang, vilket kan påverka bolagets utveckling av ARR under H1 2022. Vår bedömning är dock att behovet av digitala möten kvarstår, och att de organisationer som inte utvärderat deras existerande kommunikationsvägar nu får möjlighet att byta till en leverantör som uppfyller de regulatoriska krav som ställs på säkerhet och data. Vi har stor förhoppning att vi kan upplysa om den problematik som finns vid valet av att dela känslig information och personuppgifter på amerikanska och kinesiska plattformar – och därmed öka behovet av att komplettera eller ersätta sin nuvarande plattform med en säker.

I början av oktober skrev Compodium ett avtal med Aurora Innovation där Compodium levererar bolagets säkra kommunikationsplattform som en komponent i Auroras tjänst teleQ.

Inom den så kallade enterprise-delen, där vi tillhandahåller och driftsätter videokonferens hos stora globala kunder, meddelade vi under andra kvartalet 2021 att vi vunnit en upphandling från ett stort svenskt telekommunikationsbolag. Under tredje kvartalet har vi börjat sälja i enlighet med upphandlingen.

Vi passerade en viktig milstolpe i bolagets historia under andra kvartalet. Bolaget är numera cerifierade i enlighet med standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att kunder, partners och medarbetare kan förlita sig på att Compodiums lösningar håller en hög kvalitetsnivå och att löpande kontroller genomförs när det gäller bland annat datacenter, säkerhetslösningar, mjukvara och garanterad upptid.

Med en notering i ryggen kan vi nu fullt ut fokusera på fortsatt tillväxt och ett utökat erbjudande. Jag vill passa på och skicka ett stort tack till alla investerare som är med oss på den här resan.

Charlotte Berg

VD, Compodium International AB

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Compodium International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november, 2021 kl.08.50.

För frågor angående Compodium kontakta pressansvarig Lin Nordström tel: +46 (0) 733993386 lin.nordstrom@compodium.com

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videomötestjäns, såväl som tjänster inom säkra meddelanden, digital signatur och visselblåsarfunktion. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Genom att leverera tillförlitliga och säkra premiumlösningar för enhetlig kommunikation, hjälper Compodium företag och myndigheter samarbeta mer effektivt och uppnå högre produktivitet. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder, bland annat några av de största organisationerna inom hälso -och sjukvård, teknologi, offentlig sektor och finansiella tjänster, att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Prenumerera