Rättelse avseende teckningsåtaganden i prospektet

Report this content

I prospektet som offentliggjordes den 12 oktober 2021 avseende Compodium International AB (publ):s nyemission samt planerade listning på Nasdaq First North Growth Market har noterats att teckningsåtagandena för Quinary Investment AB respektive Concejo Invest AB angivits felaktigt på sidan 36 i prospektet. Teckningsåtagandena för Quinary Investment AB respektive Concejo Invest AB ska rätteligen uppgå till 20 982 000 SEK och 32,3 procent för Quinary Investment AB och 10 764 000 SEK och 16,6 procent för Concejo Invest AB. Dessa teckningsåtaganden är även korrekt angivna i tabellen på sidan 35 i prospektet."

För frågor angånende Compodiums tjänster var snäll att kontakta pressansvarig:
Lin Nordström tel: +46 (0)733993386 lin.nordstrom@compodium.com

Compodium levererar en säker digital kommunikationsplattform som tryggar utbyte av känslig information och sekretessbelagda uppgifter. Genom att erbjuda en säker digital kommunikationslösning skapar vi möjligheter att öka tillgängligheten av samhällskritiska tjänster inom både offentlig och privat sektor, även på distans.

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala kommunikationslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö.  Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium erbjuder dygnet-runt support via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Prenumerera