Componenta Karkkila första företaget i Finland med kvalitetscertifikatet ISO/TS 16949:2002

Componenta Karkkila första företaget i Finland med kvalitetscertifikatet ISO/TS 16949:2002 Componenta Karkkila har som första företag i Finland certifierats enligt kvalitetsledningssystemet ISO/TS 16949:2002. Systemet i fråga har tagits fram särskilt för fordonsindustrins behov. IATF (= International Automotive Task Force) och ISO-organisationen (= International Organization for Standardization) har i sitt samarbete sammanfört olika länders kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin i den nya standarden - amerikanska QS-9000, tyska VDA6, franska EAQF och italienska AVSQ. De positiva effekterna av det nya kvalitetsledningssystemet gagnar förutom fordonsindustrin även alla Componentas kundgrupper. Våra kunder får produkter och tjänster som kvalitetsmässigt är konkurrenskraftigare, vilket också visar sig som en ännu högre leveranssäkerhet. Det nya systemet gör det även möjligt för oss att allt intensivare samarbeta med våra kunder och delta i deras produktutveckling, vilket betyder längre drivna totallösningar. Internt kommer den nya standarden till synes framförallt som en kontinuerlig utveckling av processtyrningen. Hädanefter följer vi processen med hjälp av statistiska metoder och för dessa framtagna särskilda program. För att vi skall kunna förbättra kvaliteten utefter hela leveranskedjan och upprätthålla kvalitetsstyrningen krävs fortgående utveckling av personalens kompetens. Med tanke på detta pågår vid sidan av intern utbildning även avdelningsspecifika utvecklingsprojekt på alla nivåer i organisationen. Det nya kvalitetsledningssystemet har auditerats av DNV Certification AB i slutet av 2002 och Componenta Karkkila erhöll som bevis på godkänd auditering kvalitetscertifikatet våren 2003. Det nu erhållna certifikatet är en uppföljning av certifieringen enligt kvalitetssystemet SFS-EN ISO 9001 ed. 2000 våren 2002. Helsingfors den 6 maj 2003 COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör NÄRMARE INFORMATION Mika Valtonen Vesa Moilanen gjuterichef tf. kvalitetschef tfn +358 9 2250 2440 tfn +358 9 2250 2499 Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter 180 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 700 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den tunga fordonsindustrin, power & transmission industrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp Nuijamiestentie 3 C FIN-00400 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 225 021, Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar