Componenta-koncernens ledning och administration flyttar

Componenta-koncernens ledning och administration flyttar Componenta-koncernens ledning och administration flyttar från WTC i Helsingfors centrum till Haga. Den nya adressen som gäller från 1.3.2003 är Klubbekrigarvägen 3 C (Nuijamiestentie 3 C), 00400 Helsingfors. Övriga kontaktuppgifter såsom telefon- och telefaxnummer samt e- postadresser förblir oförändrade. Componentas kundproduktcenter - Customer Product Center - har redan under ett par år verkat på Klubbekrigarvägen i Haga. Centret sköter centralt försäljningen och produktplaneringen samt projekthanteringen och logistiktjänsterna av nya produkter. Kundproduktcentret utgör tillika en länk mellan Componentas egna enheter vilket gör det möjligt att alltid styra tillverkningen och förädlingen av en produkt till den mest lämpade enheten. Componentas produktionsenheter, gjuterierna, verkstäderna och smidesverkstäderna, är belägna på flera olika orter i Finland och Sverige. Helsingfors den 24 februari 2003 COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör NÄRMARE UPPGIFTER Heikki Lehtonen verkställande direktör tfn +358 (0)9 225 021 Sirpa Koskinen ekonomidirektör tfn +358 (0)9 225 021 Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter 180 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 700 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den tunga fordonsindustrin, power & transmission industrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp World Trade Center, Alexandersgatan 17 PB 1132, FIN-00101 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 225 021 Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar