Componenta Osby AB läggs ned

Componenta Osby AB läggs ned MBL-förhandlingar om nedläggning av en av Componentas svenska enheter, Componenta Osby AB, har avslutats. Styrelsen i Componenta Osby AB har den 8. november 2001 fattat beslut att lägga ned bolaget. Componenta Osby AB är en bearbetningsenhet med en årsomsättning på ca. 10 MEUR (100 MSEK). Enheten har visat betydande förluster de senaste åren. Antalet anställda är ca 90. Åtgärderna angående avvecklingen av bearbetningenheten inledes snarast och avsikten är att de ska vara färdiga till semestern 2002. Nedläggningen av Componenta Osby AB, medför inte någon förändring av koncernens resultatprognos för 2001. COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Yrjö Julin vice verkställande direktör tel. +358 9 225 021 eller +358 500 486 919 Bengt Christensson direktör, Supply Chain 1 tel. +46 550 410 595 or + 46 70 58 150 15 [REMOVED GRAPHICS] Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter 200 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 900 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den nordeuropeiska tunga fordonsindustrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och maskinellt bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp World Trade Center Helsingfors, Alexandersgatan 17 PB 1132, FIN-00101 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 225 021 Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00480/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00480/bit0002.pdf

Kontakt

  • Componenta Oyj
    .

Prenumerera

Dokument & länkar