Förändringar i Componentas ledning

Report this content

Förändringar i Componentas ledning Bengt Christensson, divisionschef för Supply Chain 1 och medlem av koncernens ledningsgrupp har från och med den 1 oktober 2002 blivit utnämnd till Verkställande Direktör för Degerfors Formnings AB. Degerfors Formnings AB är ett helägt dotterbolag till Thermia AB, ett intressebolag till Componenta koncernen. Ansvariga direktörer inom Supply Chain 1 i Finland och Sverige kommer att rapportera direkt till koncernchef Heikki Lehtonen. Helsingfors den 14. august 2002 COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Heikki Lehtonen verkställande direktör tfn +358 9 225 021 Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter 194 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 750 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den nordeuropeiska tunga fordonsindustrin, power & transmission industrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp World Trade Center, Alexandersgatan 17 PB 1132, FIN-00101 Helsingfors Finland Tel. +358 9 225 021 Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar