Placeringsorten för Componentas nya gjuteri blir Karkkila

Placeringsorten för Componentas nya gjuteri blir Karkkila Componenta vill slå samman gjuterierna i Alvesta och Karkkila. Genom en sammanslagning bildas ett stort konkurrenskraftigt gjuteri som betjänar marknaden framförallt i norra Europa. Det nya gjuteriet kommer att placeras i Karkkila, Finland. MBL-förhandlingar om nedläggning av verksamheten vid Componenta Alvesta AB i Sverige kommer att inledas. De automatiserade gjuterierna i Alvesta och Karkkila är i det närmaste lika stora både till omsättning och antal anställda. År 2002 hade Componenta Alvesta en omsättning på 12,1 miljoner euro och cirka 120 anställda. Componenta Karkkilas omsättning var under samma period 14,1 miljoner euro och antal anställda cirka 130 personer. Under de senaste åren har kapacitetsutnyttjandet i båda gjuterierna varit lågt. Componenta Karkkilas rörelseresultat 2002 var -0,1 miljoner euro och Componenta Alvestas rörelseresultat under samma period var -1,3 miljoner euro. Kriterierna vid valet av placeringsort har varit konkurrenskraft, flexibilitet och totala nettoinvesteringar. Produktiviteten och kvalitetsnivån har varit högre vid Componenta Karkkila än vid Componenta Alvesta. I Finland är det möjligt att kostnadseffektivt anpassa verksamheten till fluktuationer i efterfrågan. Det nya gjuteriet kommer att placeras i en egen fastighet i Karkkila som inte behöver tilläggsinvesteringar. Vilket innebär att nettoinvesteringarna som krävs blir lägre. Med Karkkila stad kommer att träffas ett avtal där staden till gängse pris (2,4 MEUR) köper Componentas andel i fastighetsbolaget Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy. Som en följd av en sammanslagning kan de båda enheternas produktion koncentreras till ett enda gjuteri. Produktionsprocessen i det nya gjuteriet genomförs enligt en ny layout. Nyckelmaskinen i produktionen, en automatisk HWS-formanläggning, flyttas från Alvesta till Karkkila. Samtidigt höjs flaskhöjden i formanläggningen vilket gör det möjligt att tillverka allt större komponenter och följaktligen erbjuda kunderna ett breddat produktsortiment. Smält- och sandberedningskapaciteten kommer att ökas i gjuteriet i Karkkila, dessutom vidtas produktivitetsförbättrande investeringar i kärnmakeriet och i rensningsavdelningen. Det nya gjuteriet i Karkkila kommer att ha en årsomsättning på 26 miljoner euro med ett klart positiv resultat. Gjuteriet ger 50 - 70 nya arbetstillfällen och kommer att sysselsätta sammanlagt cirka 180 - 200 personer. Nettoinvesteringarna för att starta det nya gjuteriet uppgår till 6 miljoner euro. Kostnaderna för att avveckla det gjuteri som läggs ned uppskattas till 3 miljoner euro och de nödvändiga nedskrivningarna till 4 miljoner euro. Genom en sammanslagning av verksamheterna minskas överkapaciteten, undviks överlappande investeringar och skapas en konkurrenskraftig enhet med bättre kapacitetsutnyttjande. Dessa åtgärder som är i linje med koncernens strategi kommer att ha en positiv inverkan på resultatutvecklingen för hela koncernen och har beräknats till cirka 5 miljoner euro årligen från år 2005. Förberedelserna och planeringen av flytten av maskinerna till Karkkila samt arbetet med de nödvändiga investeringarna inleds omedelbart. Samtidigt påbörjas rekryteringen och utbildningen av personal. Det nya gjuteriet startar sin verksamhet i augusti 2004. Componenta har också gjuterier i Pori, Jakobstad och Iisalmi i Finland. Därtill har koncernen tre verkstäder och smedjor i Sverige samt tre verkstäder i Finland. Koncernen omsätter 180 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 700 personer. Helsingfors den 2 oktober 2003 COMPONENTA ABP Heikki Lehtonen verkställande direktör NÄRMARE INFORMATION Heikki Lehtonen verkställande direktör tfn + 358 9 225 021 Lauri Huhtala direktör, gjuterier tfn +358 50 581 0223 [REMOVED GRAPHICS] Componenta är en internationellt aktiv koncern i metallbranschen med produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Koncernen omsätter 180 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 700 personer. Componenta noteras på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs. Koncernens kunder utgörs av den tunga fordonsindustrin, power & transmission industrin, maskinbyggnadsindustrin och offroad-industrin. Componenta specialiserar sig på leverans av monteringsfärdiga gjutna och bearbetade komponenter direkt till kundens hopsättningslinje. Componenta Abp Nuijamiestentie 3 C FIN-00400 Helsingfors Finland Tel. +358 9 225 021 Fax +358 9 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar