Årsredovisning för Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid årsstämman den 22 augusti presenterades årsredovisningen för Computer Innovation. 

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

  1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
  2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  3.  Revisor Markus Andersson, Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB omvaldes som revisor till bolage

Samtliga beslut var enhälliga.

Växjö 170822

Styrelsen i Computer Innovation i Växjö AB

Mer information kan lämnas av:

Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255 

Dokument & länkar