Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016

Bra läge inför det nya året med en färdig och komkurrenskraftig produkt.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och andra rutiner  för det mindre företagets administration. Det unika är att plattformen till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk. 

Dokument & länkar