Computer Innovation begär avlistning från NGM Nordic MTF

Styrelsen för Computer Innovation i Växjö AB (publ) har efter samråd med NGM begärt avlistning av bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Sista dag för handel kommer att kommuniceras så snart detta fastställts av NGM.

Bakgrunden är främst att Bolaget behöver satsa resurser på att utveckla och finansiera det utländska kontaktnät som finns och det som är under uppbyggnad och därmed också få en ny styrelse som har rätt erfarenhet för nästa fas i Bolagets utveckling.

”Jag har minst lika stor tro på Bolagets framtid som jag tidigare har haft. Vi har under flera år utvecklat en webbaserad plattformför bokföring mm som enkelt kan anpassas till vilket lands regelverk som helst. Nu väntar nästa viktiga fas och det är att finansiera anpassningen för de olika länder där vi avser att vara verksamma i. Denna finansiering sker genom att de som vill sälja vår produkt i ett land betalar oss några MSEK för anpassningsarbetet och sedan en procentuell del av omsättningen för all framtid.” säger Jan Älmeby VD och grundare av Bolaget.

Han fortsätter: ” Min filosofi är att ta besvären med en gång för att det senare ska bli lättare att få en bra verksamhet. Nu ska vi bädda för framgången och vill förstås senare komma tillbaka till NGM.”

Bolaget har beslutat att senarelägga årsstämman. Ett nytt datum kommer att meddelas i ett senare skede.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby på jan.almeby@compinn.se ellr på telefon 0708-373255