Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovations halvårsrapport

Nettoomsättning koncern 755 Tkr

Resultat efter finansiella poster, koncern - 1826 Tkr

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och annat för de mindre företagens administration. Det unika med plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.

Dokument & länkar