Computer Innovation i Växjö AB (publ) grundar bolag för verksamhet i Danmark

Styrelsen i Computer Innovation har beslutat att, med stöd av beslut vid årsstämman, bilda ett svenskt aktiebolag som genom ett hel- eller delägt dotterbolag i Danmark ska lansera Computer Innovations webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering.

Computer Innovation kommer att äga 70 % och den blivande VD:n Tomas Holm som kommer att äga 30 % av bolaget. Tomas har en lång branscherfarenhet genom att han haft ledande positioner i Visma, Fortnox och danska e-conomic.

 

Avsikten är att bolaget inom kort ska göra en emission för att få kapital för att bygga upp verksamheten.

Lanseringen av programmen i Danmark beräknas ske under första kvartalet 2017.

 

Kontakt:

Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Tel. 0708 – 373 255

E-post. jan.almeby@compinn.se

 

Verksamhet

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring och fakturering. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk. Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i länderna eller genom att leverera programmen som White Label, det vill säga under annat företagsnamn.