Delårsrapport Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2017 

Fortsatt satsning på programvaran under perioden för att ge kunderna ännu större flexibiltet i användningen.

Satsning på att bygga kontaktnät i flera lönder har fortsatt under perioden.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och annat för de mindre

företagens administration. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på

för olika länders regelverk.

Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med olika partners

på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i olika länder eller genom att 

leverera programmen som White Label – det vill säga under annat företags namn. I samtliga fall betalar

bolagen en procentuell andel av försäljningen till Computer Innovation. Denna betalning sker år efter år och

intäkterna kommer att öka för varje år då kundstocken kommer att öka med nya kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar