Kommuniké från den fortsatta årsstämman den 22 augusti 2017 i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

  1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
  2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  3. Val av revisor återkommer styrelsen med inom kort.

Samtliga beslut var enhälliga.

Växjö 170822

Styrelsen i Computer Innovation i Växjö AB

Mer information kan lämnas av:

Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255