Nytt rapportdatum

Computer Innovation i Växjö AB (publ) kommer med en försenad rapport för första kvartalet den 25 maj. Förseningen beror på att visst underlag har varit försenat.