Pressmeddelande från Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 3 februari 2017

Förändringar i ledningen

Nya styrelser i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ) kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämmorna kommer att övertas av Mats Birgersson; därefter återgår Jan Älmeby till VD-posterna. Mats Birgersson kommer att föreslås som ny medlem i styrelserna.

Mer information kan lämnas av:

Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255