Senareläggning av bokslutskommunikén från Computer Innovation

En kallelse till extra bolagsstämma den 3 mars sänds ut den 16 februari. Med anledning av detta senareläggs bokslutskommunikén för 2017 och kommer att presenteras tisdagen den 7 mars.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255