Styrelseledamot i Computer Innovation i Växjö AB (publ) avgår

Report this content

Styrelseledamoten i Computer Innovation i Växjö AB (publ) Lars Bontin har begärt eget utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid en extra bolagsstämma. Kallelsen går ut inom kort med förslag på ledamöter.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby 
jan.almeby@compinn.se 
070-837 32 55

Dokument & länkar