Styrelseordförande avgår

Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid ordinarie årsstämma. Fram till dem kommer VD Jan Älmeby att även fungera som styrelseordförande. Lars Bäckström som är suppleant blir nu tjänstgörande suppleant vid kommande styrelsemöten.

Kallelse till årsstämma kommer att göras inom en vecka.

Mer information kan lämnas av:

Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255

Jan Pyrell : jan@pyrelladvokatbyra.se  0705-978 395

Dokument & länkar