Styrelseordförande avgår -  korrigerat pressmeddelande

Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid extra stämmor med kallelser inom kort. Fram till stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats kommer att övertas av en ny VD under tiden fram till stämma.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby 0708-373255