Styrelseordförande och styrelseledamot avgår Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 16 juni 2017

Mats Birgersson, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och Christian Krüeger, styrelseledamot i samma bolag, har begärt eget utträde ur styrelsen i Computer Innovation på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid årsstämman deen 30 juni. Som förslag finns Gunnar Johansson, Östersund, som föreslås bli ny ordförande, och ytterligare en person som ännu inte bekräftat sin kandidatur.

Gunnar Johansson har en lång erfarenhet av styrelsearbete och har tidigare bland annat suttit som ordförande i Persson Invest i Östersund och i Fortnox.

Mer information kan lämnas av 

Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255