Styrelseordföranden i Computer Innovation avgår

 

Styrelseordföranden i Computer Innovation i Växjö AB (publ), Gunnar Johansson, har begärt utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid en extra bolagsstämma. Kallelsen går ut inom kort med förslag på ledamöter. Fram till den extra stämman kommer nuvarande ledamoten Lars Bontin att vara styrelseordförande.

 Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, styrelseledamot och VD, jan.almeby@compinn.se alternativt 0708-373255.