Comviq gör det enklare att bli och vara abonnemangskund

Report this content

Genom att Comviq nu lanserat möjligheten att koppla kontokort till mobilabonnemang kan man erbjuda kunder abonnemang utan kreditprövning och faktura. Det innebär att det är enklare än någonsin att bli och vara abonnemangskund hos Comviq.

– Vi har alltid jobbat för att göra det enklare att bli och vara kund, så det känns helt naturligt att vara först med att sänka tröskeln för abonnemang till alla, säger Magnus Larsson, chef för Comviq.

På svenska mobilmarknaden betalas abonnemang i efterhand mot faktura eller genom autogiro. Comviq erbjuder nu i stället kunden som alternativ att knyta ett kontokort till abonnemanget så betalningen dras från bankkontot i förskott varje månad. Det innebär att varken kreditvärdighetskontroll eller fakturor behövs.

– Det har alltid varit enkelt att bli Comviqkund. Detta är ytterligare ett steg för oss att göra det enklare för kunden som med vår nya lösning slipper både fakturor och kreditkontroll, säger Magnus Larsson, chef för Comviq.

Genom att kunden betalar i förskott med kontokort kan ingen skuld uppstå till operatören och inga ärenden hamna hos inkasso. Kostnadskontrollen på abonnemanget Fastpris innebär att det aldrig blir dyrare än 245 kr/månad. Läs mer på http://www.comviq.se.

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Comviq, 070-426 40 06.

Om lösningen i korthet:

  • Alla operatörer i Sverige förutsätter i dag ren kredithistorik på kunder för att vilja erbjuda abonnemang då det innebär efterskottsbetalning.
  • Nu är Comviq först med en lösning som innebär abonnemang men mot förskottsbetalning genom att kunden i stället kan knyta abonnemanget till kontokort.
  • Abonnemanget är Fastpris med kostnadskontroll som innehåller allt kunden behöver för 245 kronor per månad: obegränsat med röstsamtal, sms och mms samt 3 GB datatrafik i Sverige. Det är spärrat för köp av tjänster för total kostnadskontroll.
  • Om en kund inte har täckning på sitt konto och således inte kan betala avbryts abonnemanget och kunden återgår med samma telefonnummer till kontantkort.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har alltid jobbat för att göra det enklare att bli och vara kund, så det känns helt naturligt att vara först med att sänka tröskeln för abonnemang till alla.
Magnus Larsson, chef för Comviq.
– Det har alltid varit enkelt att bli Comviqkund. Detta är ytterligare ett steg för oss att göra det enklare för kunden som med vår nya lösning slipper både fakturor och kreditkontroll.
Magnus Larsson, chef för Comviq.