Comviq sänker samtalspriser till 150 länder

Report this content

Comviq sänker priset på att ringa från Sverige till över 150 länder i hela världen för kontantkortskunder. Prissänkningen, som gäller med start i dag, sker för att möta utvecklingen där allt fler svenskar har behov inte bara att ringa inom landet men ut till vänner, nära och kära i andra länder.

Svenska Post- och telestyrelsens statistik visar en ihållande och kraftigt ökande trend att svenska mobilanvändare i allt högre grad ringer från Sverige till andra länder*. Sedan 2006 har volymen mer än tredubblats. För att möta utvecklingen sänker därför Comviq priset på att ringa från Sverige till 150 länder i hela världen.

– Vi ser en tydlig utveckling att allt fler vill kunna ringa gränslöst. Dels för att Sverige blivit mer rikt och mångkulturellt, men också då svenskar reser mer och har fler relationer över gränserna. För att svara mot våra kunders förändrade vanor sänker vi nu priset på internationella samtal, säger Joakim Jensen, produktansvarig Comviq.

Comviq har sedan tidigare haft ett särskilt kontantkortsalternativ, Amigos, med lägre priser för samtal till andra länder, men dagens prissänkning gäller också för kunder med kontantkortet Fastpris.

För fullständiga villkor och priser för samtal till utlandet, besök:
www.comviq.se/kontantkort/utlandspriser

* Se bif. fil statistisk utveckling samtal till utland i volym, källa Post- och telestyrelsen (nov -14)

För mer information, samt kontakt med Joakim Jensen:
Oliver Carrà, Presschef, 070-426 40 06

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Joakim Jensen, produktansvarig Comviq.
Vi ser en tydlig utveckling att allt fler vill kunna ringa gränslöst. Dels för att Sverige blivit mer rikt och mångkulturellt, men också då svenskar reser mer och har fler relationer över gränserna. För att svara mot våra kunders förändrade vanor sänker vi nu priset på internationella samtal