Öppet köp är bättre än den bästa täckningskarta

Report this content

Samtidigt som Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket nu presenterat en branschöverenskommelse med de stora mobiloperatörerna kring förbättrade täckningskartor så visar en SIFO som Comviq låtit göra att förtroendet för kartorna som sådana är lågt hos det svenska folket. Comviq har inga egna täckningskartor utan lanserar i dag i stället öppet köp på mobilabonnemanget Fastpris.

I en Sifo-undersökning har Comviq låtit 3 000 svenskar svara på frågor om mobiltäckning. I undersökningen framkommer det att täckningskartor är det minst populära tillvägagångssättet för att bilda sig en uppfattning om operatörernas täckningskvalitet. I stället föredrar svenskarna att testa själva eller ta råd från en vän.

– Det är bra att de stora operatörerna satsar på sina täckningskartor, men svenska mobilkunder litar främst på andra mobilkunder, inte på de stora operatörerna. Satsningen behövs, men det är samtidigt idéfattigt att fortsätta jobba med något som kunderna inte har förtroende för, säger Magnus Larsson, Chef för Comviq.

Comviq delar 2G- och 4G-nät med Tele2 och Telenor och 3G-nät med Tele2 och Telia – därför hänvisar man till de stora operatörernas täckningskartor på comviq.se men man har inga egna täckningskartor.

– Vi har valt en annan väg där vi 2012 tog bort bindningstid och 2013 uppsägningstid på vårt fastprisabonnemang – nu tar vi nästa steg genom att i dag införa öppet köp på vårt fastprisabonnemang. Våra kunder kan därigenom testa oss i upp till 2 veckor. Är man inte nöjd så river vi fakturan, säger Magnus Larsson chef på Comviq.

För men information och kontakt med Magnus Larsson:
Oliver Carrà, presschef Comviq, 070-426 40 06.

Om undersökningen från SIFO

Hur vet du vilken operatör som har bäst täckning? Andel %
Genom att testa själv 39
Genom råd från vänner och bekanta 34
Genom mediernas analyser och kommentarer 24
Genom operatörerna och deras egna täckningskartor 20

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget TNS-Sifo. Totalt deltog 3 177 män och kvinnor i åldrarna 15-79.

Om rapporten
Överenskommelsen mellan de stora mobiloperatörerna Telia, Tele2, Telenor, Tre och Net1 gäller och myndigheterna PTS och Konsumentverket gäller från och med den 1 januari 2015. Läs hela rapporten från PTS här.

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt.Besök oss på www.comviq.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Magnus Larsson, Chef för Comviq.
Det är bra att de stora operatörerna satsar på sina täckningskartor, men svenska mobilkunder litar främst på andra mobilkunder, inte på de stora operatörerna. Satsningen behövs, men det är samtidigt idéfattigt att fortsätta jobba med något som kunderna inte har förtroende för