Tele2Comviq förlänger tiden för avgiftsfria samtal från de katastrofdrabbade länderna.

Då det fortsatt finns många svenskar i de katastrofdrabbade länderna som behöver nå sina anhöriga i Sverige har Tele2Comviq beslutat att förlänga tiden för avgiftsfria mobilsamtal till Sverige t.o.m måndagen den 3 januari 2005 kl 18.00 (CET). För Tele2Comviqs abonnemangskunder som befinner sig i de katastrofdrabbade området är det dessutom kostnadsfritt att skicka SMS och att ta emot samtal från Sverige. Tele2Comviqs abonnemangskunder som är eller har varit i de aktuella länderna har inte debiterats för samtalstrafik till Sverige sedan annandag jul. Ett fåtal kunder som redan har fakturerats, kan kontakta Kundservice och få hjälp. De länder som omfattas är Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Thailand. För mer information, vänligen kontakta: Malin Rydberg, Informationschef Tele2 AB, 08-56 26 40 00

Om oss

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt. Besök oss på www.comviq.se

Prenumerera

Dokument & länkar