Affärsområde Firenor International avvecklar entreprenadverksamheten

Report this content

Styrelsen i Concejo AB (publ) har idag fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad-verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet inleder slutfasen av den pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden bedöms uppgå till cirka 110 MSEK, och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i tredje kvartalet 2021.

Styrelsens beslut om en slutgiltig och kontrollerad avveckling av installations-/entreprenad-verksamheten i Mellanöstern och Indien, innebär att den påbörjade strategiska översynen slutförs. Samtliga EPC-kontrakt (Installation, Procurement & Construction) kommer att avslutas, varav några i förtid. Verksamheten i Indien och stora delar av Mellanöstern avvecklas.

Verksamheten kommer framöver enbart att leverera produkter, system och service inom Firenor Internationals kärnkompetens till kunder med höga krav på säkerhet.

– Installation och entreprenad är en komplicerad affär och det har varit en lång och svår process att reda ut alla kontraktuella skyldigheter och åtaganden som i många fall sträcker sig långt tillbaka i tiden. Samtidigt är det viktigt för oss att vi nu hanterar den här avvecklingen på ett korrekt sätt, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

Kostnaden för avvecklingen bedöms uppgå till cirka 110 MSEK, vilket kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i tredje kvartalet 2021. Avvecklingen innebär vidare att nettoomsättningen för affärsområdet kommer minska med cirka 100 MSEK på årsbasis. Avvecklingen bedöms vara genomförd i slutet av första kvartalet 2023.

– Det här är den sista fasen i omstruktureringen av affärsområde Firenor International. Med den nya strategin får Firenor International en tydligare affärsmodell, med fokus på att vara en leverantör av högvärdiga brandskyddsystem under norsk ledning.  Därmed minskar risken betydligt och ger förutsättningar till att skapa en framtida lönsam verksamhet, avslutar Carl Adam Rosenblad.

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 klockan 17.30 CET.
 

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.seOm Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar