Concejo AB (publ) ändrar datum för årsstämma samt publicering av delårsrapport

Report this content

Concejos styrelse har idag beslutat att ändra datum för årsstämman till den 21 maj 2021. Tidigare kommunicerat datum var 18 maj 2021. Kallelse till årsstämman planeras att publiceras senast den 30 april 2020.

Styrelsen har vidare fattat beslut om att ändra datum för publicering av delårsrapport för perioden januari—mars 2021 till den 28 maj 2021.
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 20:30 CET.
 

Concejo AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se


Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar