Consilium januari – juni 2019

Report this content

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 814,7 MSEK (714,5). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 801,1 MSEK (676,3). Orderstocken per 30 juni 2019 uppgick till 599,5 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 765,2 MSEK (660,5). Nettoomsättningen uppgick till 763,2 MSEK (640,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 49,5 MSEK (54,0). Nettoomsättningen uppgick till 37,9 MSEK (35,7).

Orderingång

Jan-juni
     2019
Jan-juni
    2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety      765,2      660,5 1 351,2
Safety Engineering     49,5        54,0 84,9
Totalt    814,7     714,5    1 436,1

Nettoomsättning

Jan-juni
   2019
Jan-juni
     2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety    763,2      640,6 1 345,4
Safety Engineering      37,9      35,7 74,9
Totalt    801,1        676,3 1 420,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2019.

Stockholm 2019-08-14
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

     
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar