Consilium under januari - februari 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 142,3 MSEK (136,9). Orderingången ökade med 18 procent till 182,7 MSEK (155,0).

Nettoomsättning

Jan-feb Jan-feb Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 83,5 84,1 557,9

Navigation 37,3 37,6 268,6

Automation 19,7 14,0 107,6

Summa 140,5 135,7 934,1

Övriga verksamheter 1,8 1,2 11,3

Totalt 142,3 136,9 945,4

Orderingång

Jan-feb Jan-feb Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 121,4 100,1 715,6

Navigation 31,7 41,1 278,3

Automation 25,5 11,2 121,8

Summa 178,6 152,4 1115,7

Övriga verksamheter 4,1 2,6 21,6

Totalt 182,7 155,0 1137,3

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m mars kommer att publiceras den 17:e april 2009.

Stockholm 2009-03-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 400 anställda och omsätter mer än 700 MSEK

Prenumerera

Dokument & länkar