Kommuniké från extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag onsdagen den 24 februari 2021. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av förvärv av samtliga aktier i SBF Management AB.

Concejo AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 klockan 15:30 CET.

Om Concejo
Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag. Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar