Återköp av aktier av Concentric AB under vecka 33, 2023

Report this content

Concentric AB (LEI-kod 5493002G9GMTKIP3PW19) (“Concentric”) har mellan den 14 augusti 2023 och 18 augusti 2023 återköpt sammanlagt 16 267 egna aktier (ISIN: SE0003950864) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.  

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 3 519 172 egna aktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 150 000 000 SEK som Concentric offentliggjorde den 26 juli 2023. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 31 juli 2023 till 31 mars 2024, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

Concentric-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
14 augusti 2023 2 262 189,1770 427 918,37
15 augusti 2023 2 105 187,3069 394 281,02
16 augusti 2023 3 800 183,3903 696 883,14
17 augusti 2023 4 000 177,8269 711 307,60
18 augusti 2023 4 100 175,8432 720 957,12
Totalt ackumulerat under vecka 33/2023 16 267 181,4316 2 951 347,26
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 41 234 186,6222 7 695 180,09

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för Concentric:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Concentric:s innehav av egna aktier till 351 822 aktier per den 18 augusti 2023. Det totala antalet aktier i Concentric, inklusive de egna aktierna, är 38,297,600 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 37 945 778.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Whitehouse, Tel: +44 121 445 6545 eller E-mail: info@concentricab.com

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CET den 22 augusti 2023.

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av entreprenadmaskiner, lastbilar, lantbruksmaskiner och industriprodukter. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i USA, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Indien och Kina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknik genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, och hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat. Concentric erbjuder även flertalet produkter som utvecklats för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon, däribland elektriska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, temperaturregleringssystem och elektrohydraulisk styrning. 2022 hade koncernen en omsättning om 4 056 MSEK och 1 207 anställda.