Concentric AB förvärvar egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att förvärva egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Återköpet sker i det av årsstämman fastställda syftet att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, samt att täcka kostnader för och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2012.

I det fall att förvärv av egna aktier genomförs, ska detta ske före årsstämman 2013 och ska omfatta högst 4 421 597 aktier, motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i Concentric AB. Förvärvet kommer att ske inom den s.k. spreaden, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärven kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentric AB:s aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric AB.

Det totala antalet aktier i Concentric AB uppgår till 44 215 970 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

För information om genomförande av förvärv av egna aktier hänvisas löpande till www.nasdaqomxnordic.com. Genomförda köp avses inte att pressmeddelas särskilt, annat än om det föreligger flaggningsplikt.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar