• news.cision.com/
  • Concentric AB/
  • Concentric AB offentliggör preliminära resultat för det tredje kvartalet 2021, i samband med förvärvet av EMP Inc.

Concentric AB offentliggör preliminära resultat för det tredje kvartalet 2021, i samband med förvärvet av EMP Inc.

Report this content

Concentric AB offentliggör idag sitt rörelseresultat för tredje kvartalet 2021, som är i linje  med företagets förväntningar. Koncernens nettoomsättning beräknas uppgå till 515 MSEK (324) och rörelseresultatet till 114 MSEK (57), vilket resulterar i en rörelsemarginal på 22,2% (17,5). Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den definitiva rapporten för tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras den 3 november 2021 klockan 08:00 CET.

Concentric släppte samtidigt ett pressmeddelande som tillkännagav förvärvet av EMP Inc. för 1 260 MSEK (147 MUSD) i en banbrytande affär för att stödja bolagets elektrifieringsstrategi inom e-pumpar. EMP kommer att inkluderas i Concentrics koncernredovisning, med förbehåll för eventuella stängningsvillkor, från och med den 29 oktober 2021. För helåret 2021 prognostiserar EMP intäkter om cirka 1 095 MSEK (127 MUSD) och justerad EBITDA om cirka MSEK 147 (17 MUSD).

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07:00 CET.

För ytterligare information kontakta Marcus Whitehouse, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar